Pokaz w Fitnes Club Pure w Gorzowie 2013
Copyright by www.d4u.glt.pl